logo equi wtekst

"In our doing there is overdoing, which

 can become so serious that it practically

 paralyzes the parts we want to work"

                                                           F.M. Alexander

Alexandertechniek: Medisch

Medicus

Veel medische beroepen stellen hoge eisen aan de uit-oefenaar. Het voorkomen van het optreden van onnodige spanningen is dan ook van nog veel groter belang dan bij de meeste andere beroepen. Het is niet gewoon een kwestie van ergonomie. Het probleem is dat bij een te hoge spanning , of meer algemeen geformuleerd verkeerde coördinatie, zaken verergeren.

 

“anything you do is eighter for better or for worse”

F.M.Alexander

 

Het is dus niet gewoon een kwestie van verfijnen om een werkelijke verbetering te krijgen. Het gaat erom dat we leren denken op een manier waarop een begrip zich kan ontwikkelen, en de wens om het proces niet te verstoren. Op een andere manier gezegd:

 

"If we stop the wrong from happening, the right will do itself"

F.M. Alexander

Ziekenkostenverzekering & verwijzen

De Alexandertechnike lessen worden waarschijnlijk op dit moment niet vergoed door ziektekostenverzkeraars. De Techniek valt niet onder de geneeskunde , alternatieve geneeskunde of paramedische behandelingen. medischeare at the moment not covered by any healthcare insurance. The Technique, being neither a conventional, nor a nonconventional or a paramedical treatment, simply doesn't fit in our contemporary healthcare system. DE AT lessen zijn ook geen behandelingen. Ze kunnen misschien het best omschreven worden als een 'mindful' en fundamentele vorm van re-educatie. Het is preventief van aard,maar heeft, door het fundamentele karakter, allerlei medische neven effecten, waarvan de effectiviteit bij chronische lage rug en nekklachten door serieus wetenschapelijk onderzoek is vastgesteld.

 

Introductielessen:

Om de nadelen van het zorgverzekeringsstelsel wat te verminderen, bieden we introductielessen aan wanneer patiënten verwezen worden door medische professionals.

Wetenschappelijk Onderzoek

Deze paragraaf is nog in bewerking en, met uitzondering van een samenvatting van het rugpijnonderzoek uitsluitend in het Engels. Excuses hiervoor.

Back Pain
Neck Pain

Surgical ergonomics

underconstruction
Chronic Pain
Parkinson's
Postral Tone
Postural & Ergonomic skills
Balance in Older Peple
Movement Coordination
Musical Performance
General
Ongoing research
Earlier Investigations