"Anything we do is eighter for better or for worse."

                                                                                                                                                             - F.M.Alexander

Alexandertechniek  & Gezondheid

Algemeen

De techniek kan je helpen om meer veerkracht te ontwikkelen, meer ontspannen te worden, helderder te denken en sneller te herstellen van blessures. Onafhankelijk van leeftijd, vaardigheid of gezondheidstoestand.

 

Deze verbeteringen zijn het resultaat van verbetering van het algemeen functioneren, door het voorkomen of verminderen van onnodige spanningen die een ongunstig effect hebben op het ademhalingssysteem, bewegingsapparaat en het energieniveau. In essentie wordt je dus beter door minder te doen (dan je gewend bent te doen in je dagelijkse activiteiten).

 

 

Resultaten

Zowel in onze eigen Praktijk als wereldwijd wordt de techniek toegepast om op een natuurlijke manier te herstellen van allerlei ziekten en ongemakken als:

 

- Rug-, nek- en gewrichtspijn.

- Gespannen spieren en stijfheid.

- Slechte houding.

- Ademhaling en stemproblemen.

- Angst en stress gerelateerde klachten.

 

Ervaringen

We hebben goede resultaten met mensen met een heel verschillende achtergrond en met uiteenlopende klachten en/of wensen voor verbeteringen:

 

Professionele musici en performers, conservatorium- en acteurschool studenten, alsook amateurs.

 

Managerswetenschappers (professoren, onderzoekers en studenten)

 

Medici (echoscopisten, verloskundigen, gynacoloog)

 

Zwangere vrouwen (betere zwangerschap, ademhaling, rugpijn)

 

Medische revalidatie na chirurgische ingrepen -voornamelijk aan handen en knieën(knieprothesen) en na ernstige herseninfarcten.

 

Ziektes zoals reumatische artritis, ernstige paniekstoornis,  vasculaire dementie, depressie, ernstige RSI, burn-out, etc.

 

 

Belangrijk

De reikwijdte van de Techniek

 

De Alexandertechniek is een methode die gericht is op het leren "gebruiken" van jezelf.  Leraren met een door NeVLAT of STAT gecertificeerde opleiding zijn erop gericht om leerlingen te helpen om hun "gebruik" te verbeteren.

 

De Alexandertechniek is geen medische interventie. Het is niet gericht op het genezen van ziekten.  Hoewel we een redelijke kennis en begrip hebben van anatomie en fysiologie zijn we niet medisch opgeleid en bieden we geen medische diagnose, behandeling of therapie.

 

Elke verbetering van de medische toestand en de algehele gezondheid en welzijn door het leren toepassen van de Alexandertechniek kan worden beschouwd als bijproduct van een verbeterd "gebruik"van jezelf en als gevolg daarvan een verbeterd algemeen functioneren. Hoewel gunstige effecten wel mogen worden verwacht, kunnen deze, op enkele uitzonderingen na, niet worden gegarandeerd.